Programska šema - Kalman radio

Programska šema

Programska šema Kalman radija

-    07 – 12h Jutarnji program

-    12 – 14h „Sevdah u duši“
Emisija posvećena očuvanju bh tradicionalne pjesme i muzičke tradicije naše zemlje.

-    14 – 20h „Ritam Kalman radija“
Ispunjavanje muzičkih želja svih muzičkih žanrova uz blokove muzike uživo  vlastite produkcije