Programska šema - Kalman radio

Programska šema

Programska šema Kalman radija

U ovom terminu emitujemo tzv.trendovsku muziku, trenutne hitove bez žanrovske klasifikacije.
Centralni termin od 10.30 rezervisan je za Temu dana i "glas naroda".

10.00h Najava Teme dana
Sažetak najboljih komentara slušatelja iz prethodne „Teme dana“


10.30 „Tema dana“ Kalman radija


11.15 Vijesti


11.30-12h

-„Berza rada“ Kalman radija – poslovne ponude naših komitenata

- Mali oglasi

-Reklamni oglasi