Ove srijede 05.09.2018.g. od 22 sata u emisiji “Bez pardona” gost je prof. dr. Kemal Dizdarević

Objavio 05/09/2018

Prof.dr. Kemal Dizdarević,specijalista neurohirurg i subspecijalista cerebrovaskularne hirurgije važi za jednog od vodećih stručnjaka u ovom dijelu Evrope. Specijalizaciju iz neurohirurgije položio 2000. godine kao najmlađi neurohirurg u historiji BiH. Docent  na predmetu neurohirurgija  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je postao 2008. godine. Neurohiruršku edukaciju i trening, pored Sarajeva, obavio u relevantnim neurohirurškim centrima od kojih su najvažniji: Mayo Clinic (USA), Keyo University (Tokyo, Japan), Helsinki Univerzitet (Finska), Linkoeping i Lund Univerzitet (Švedska), Istanbul Univerzitet (Istanbul), Ljubljana Univerzitet (Slovenija), University College London i Great Ormond Street Hospital (London, Britanija). Proveo sistematičan mikroneurohirurški trening na kadaverima u Japanu i USA. Također obavio nekoliko zvaničnih internacionalnih mikrovaskularnih treninga na životinjama (Danska, USA, Poljska) i to u sklopu cerebrovaskularne neurohirurške edukacije. U BiH obavio mikrovaskularne disekcije na životinjama. Završio specijalizirane edukacije iz oblasti Managementa u medicinskim sistemima, te iz oblasti Managementa u sistemima visokog obrazovanja. Obje edukacije kompletirao u saradnji Galillee College iz Izraela i Harvard Univerziteta, USA.

Završio postdiplomski studij i trening iz pedijatrijske neurohirurgije i dobio certifikat Evropskog pedijatrijskog neurohirurškog udruženja. Kompletirao četverogodišnji ciklus neurohirurškog treninga u okviru najeminentnije evropske neurohirurške organizacije – Evropske asocijacije neurohirurških društava (EANS). Augusta 2004. položio zvanični pismeni ispit iz neurohirurgije pred edukacionim komitetom Evropske asocijacije neurohirurških društava (EANS) i tako postao prvi neurohirurg u historiji BiH koji je položio pomenuti ispit.

Osnivač je Neurohirurške intenzivne jedinice na Klinici za neurohirurgiju čiji je šef od početka njenog funkcioniranja. Ovo je jedina Intenzivna jedinica u BiH u kojoj se isključivo tretiraju neurohirurški pacijenti. Prvi uveo strategiju operacija cerebralnih aneurizmi u akutnoj fazi u BiH i pionir je hirurgije baze lobanje u BiH. Etablirao je kompleksnu cerebravaskularnu hirurgiju sa operacijama arteriovenskih malformacija mozga i kičmene moždine, te endoskopsku transnazalnu transsfenoidalnu hirurgiju hipofize. Prvi je u BiH izveo selektivne mikrohirurške operacije kod temporalne epilesije i određene mikrohirurške procedure u tretmanu bola. Uveo je operacije lumbalne mikrodiskektomije u Sarajevu 2000.godine.

Učestvovao je u etabliranju stereotaksične neurohirurgije u Sarajevu. Prvi je izveo mikrohirurške operacije talamičnih tumora i tumora moždanog stabla kod djece u BiH. Uveo rutinske operacije moždanih intraventrikularnih i cervikalnih intramedularnih tumora u Sarajevu. Začetnik je neurohirurškog internacionalnog simpozija i workshopa o cerebrovaskularnoj neurohirurgiji i hirurgiji baze lobanje. Organizirao nekoliko simpozija iz različitih oblasti neurohirurgije (stereotaksija, neurotrauma, hirurgija kičma). Primani fokus interesa mu je cerebrovaskularna hirurgija, hirurgija baze lobanje, pedijatrijska onkološka hirurgija i intraspinalna onkološka/vaskularna hirurgija.

Član je Kongresa neurohirurga USA i AANS, Evropske asocijacije neurohirurških društava, Evropskog pedijatrijskog neurohirurškog udruženja. Jedan je od osnivača udruženja „Internacionalna neurohirurgija“ čije je sjedište u Seattle, USA.

Sa uvaženim doktorom govorimo o zdravstvu u BiH, odlasku ljekara i medicinskog osoblja iz Kliničkih Centara, problematici u Bzdravstvu od primarne do tercijalne zaštite. Budite uz nas i večeras od 22 sata.


KALMAN ONLINE

KALMAN RADIO

Current track
TITLE
ARTIST

Background